Am fost unul dintre cei 36 de tineri selectați din peste 8.000 de aplicanți din Europa și Africa care au pregătit agenda de tineret pentru Summitul Uniunea Europeană – Uniunea Africană din noiembrie 2017 în cadrul Inițiativei de tineret Uniunea Africană – Uniunea Europeană (AU-EU YPII). Mandatul celor 36 de tineri a fost ca, în baza declarației Summitului de tineret UE-UA, să elaboreze o serie de mesaje, recomandări și livrabile care să fie susținute de șefii de stat și de guverne din cele două continente prezenți la Summitul UE-UA.

Agenda de tineret conține propuneri concrete de programe și proiecte relevante pentru ambele spații, Europa și Africa, în șase domenii cheie educație și dezvoltarea competențelor, afaceri și crearea de locuri de muncă, mediu și schimbări climatice, cultură, sport și arte, guvernanță și incluziune politică, pace și securitate. În cadrul acestui proces, am luat parte la consultări și dialoguri cu reprezentanți ai decidenților, ai mediului de afaceri, ai societății civile, ai tineretului din Europa și Africa. Un hub format în urma acestui demers se ocupă în prezent de implementarea unor măsuri propuse de AU-EU YPII. Î