Mădălin Blidaru este un tânăr pasionat de idei și argumente. Sincere și constructive. Crede că este nevoie mai mult decât oricând de dialog, acceptare și cooperare pentru a construi un viitor în fiecare persoană să creadă, în care fiecare persoană să aibă posibilitatea să se dezvolte. Nu crede în eroi salvatori, în soluții radicale, în miracole și utopii. Crede în schimb în responsabilitatea fiecărei persoane față de sine, față de familie și față de comunitate – fie ea comunitatea locală sau țara în care a crescut sau în care trăiește acum.

Crede în România și în Europa, o casă comună clădită pe o serie de valori apărate cu sacrificii imense de înaintași. Au luptat cu tiraniile secolelor trecute pentru drepturi și libertăți fundamentale, pentru libertatea de exprimare, de conștiință sau cea religioasă, pentru domnia legii și pentru egalitatea în fața legii, pentru civilitate și moderație. Consideră că este nevoie ca responsabilitățile de cetățean român să fie împletite cu cele de cetățean european pentru a face față provocărilor secolului al XXI-lea, însă având în vedere că problemele locale au nevoie de cele mai multe ori de soluții locale, iar cele transnaționale, europene sau internaționale, de soluții adecvate.

În prezent este student-doctorand în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, unde aprofundează politica externă a Uniunii Europene. S-a format în aceeași universitate, unde a urmat programe de studii în Relații Internaționale și Studii Europene (licențiat), Diplomație și Negocieri Internaționale (master), Studii de Muncă (studii masterale). Face parte din generația Erasmus a unei Europe unite, formându-se în plan personal și profesional după intrarea României în Uniunea Europeană, și beneficiind în urma integrării europene, fie că este vorba de urmarea unor cursuri de perfecționare, de sensibilizarea tinerilor din generația sa, prin diferite metode, în privința valorilor europene, sau urmând studii într-un spațiu comun de educație și cercetare. A fost bursier Erasmus la Universitatea din Granada, Spania, și la Universitatea din Bremen, Germania.

imagine: Klara Beck/CoE Congress

În 2016, a fost delegatul de tineret din România în cadrul Congresului Autorităților Locale și Regionale din cadrul Consiliului Europei, instituția paneuropeană reprezintativă pentru 200.000 de autorități locale și regionale care este responsabilă de consolidarea democrației locale și de promovare a Cartei europene privind autoguvernarea locală. Activitatea a presupus participarea la sesiunile 30 și 31 ale Congresului. A fost printre semnatarii unei inițiative a delegaților de tineret pentru încurajarea participării tinerilor în plan local și a avut intervenții în cele două camere ale Congresului pe teme precum prevenirea corupției și promovarea eticii și a transparenței la nivel local, accesul tinerilor la drepturi, transparentizarea achizițiilor publice, prevenirea utilizării inadecvate a resurselor administrative în perioada campaniilor electorale, autonomia și frontierele entităților subnaționale, lista Comisiei de la Veneția cu criteriile statului de drept.

În anul următor, în plan extra-academic, a luat parte la întâlnirea inaugurală a rețelei euromediteranene de tineret Young Med Voices Plus, lansată de Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Politica de Securitate și Afaceri Externe în prezența unor tineri lideri din Uniunea Europeană, nordul Africii și Orientul Mijlociu. Young Med Voices Plus este o inițiativă a Înaltului Reprezentant ce oferă o pistă paralelă pentru consolidarea și acțiunile de comunicare și de advocacy pe scară largă cu tinerii. Inițiativa Young Med Voices Plus este parte a pilonului de diplomație publică al Strategiei Globale a Uniunii Europene, oferind un cadru pentru implicarea cetățenilor europeni și non-europeni din bazinul mediteranean în dialogul decidenții europeni, pentru a discuta și prezenta propuneri de politici. Tinerii din YMV+ sunt în contact și acum.

A fost unul dintre cei 36 de tineri selectați din peste 8.000 de aplicanți din Europa și Africa care au pregătit agenda de tineret pentru Summitul Uniunea Europeană – Uniunea Africană din noiembrie 2017 în cadrul Inițiativei de tineret Uniunea Africană – Uniunea Europeană (AU-EU YPII). Mandatul celor 36 de tineri a fost ca, în baza declarației Summitului de tineret UE-UA, să elaboreze o serie de mesaje, recomandări și livrabile care să fie susținute de șefii de stat și de guverne din cele două continente prezenți la Summitul UE-UA. Agenda de tineret conține propuneri concrete de programe și proiecte relevante pentru ambele spații, Europa și Africa, în șase domenii cheie educație și dezvoltarea competențelor, afaceri și crearea de locuri de muncă, mediu și schimbări climatice, cultură, sport și arte, guvernanță și incluziune politică, pace și securitate. În cadrul acestui proces, a luat parte la consultări și dialoguri cu reprezentanți ai decidenților, ai mediului de afaceri, ai societății civile, ai tineretului din Europa și Africa. Un hub format în urma acestui demers se ocupă în prezent de implementarea unor măsuri propuse de AU-EU YPII.

imagine: AU-EU YPII

Mădălin Blidaru publică constant noutăți, analize și articole de opinie pe teme din zona afacerilor europene și relațiilor internaționale, pe lângă alte subiecte care îi atrag atenția, pe blogul personal, la adresa blidaru.net.