În 2016, am fost delegatul de tineret din România în cadrul Congresului Autorităților Locale și Regionale din cadrul Consiliului Europei, instituția paneuropeană reprezintativă pentru 200.000 de autorități locale și regionale care este responsabilă de consolidarea democrației locale și de promovare a Cartei europene privind autoguvernarea locală. Activitatea a presupus participarea la sesiunile 30 și 31 ale Congresului.

Cu acest prilej, am fost printre semnatarii unei inițiative a delegaților de tineret pentru încurajarea participării tinerilor în plan local și am avut intervenții în în CLRAE pe teme precum prevenirea corupției și promovarea eticii și a transparenței la nivel local, accesul tinerilor la drepturi, transparentizarea achizițiilor publice, prevenirea utilizării inadecvate a resurselor administrative în perioada campaniilor electorale, autonomia și frontierele entităților subnaționale, lista Comisiei de la Veneția cu criteriile statului de drept. u